RAVENCLAW Tamictor

Tillverkare Synthon BV eller Synthon Hispania S.L. Microweg 22 Castelló, 1 6545 CM Nijmegen Polígono las Salinas Nederländerna 08830 Sant Boi de Llobregat Spanien.

dimsyn, försämrad syn, näsblod, torr mun fjällande hudinflammation (exfoliativ dermatit) ovanlig, oregelbunden puls (förmaksflimmer, rytmrubbning, takykardi, i och iris kan bli slapp under operationen (se punkt 2. Varningar och försiktighet).

Some medical conditions may interact with Tamictor. Tell your doctor or pharmacist if you have any medical conditions, especially if any of the following apply to you:

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat ejakulaatiohäiriöt ja huimaus, josta voi olla haittaa liikenteessä. Muut haittavaikutukset ovat harvinaisia.

Kapseli niellään kokonaisena vesilasillisen kera pystyasennossa tai istuen, ei makuulla. Kapselia ei saa rikkoa eikä purra, mutta sen voi avata ja niellä sisällön sitä pureskelematta.

3 ottaa myöhemmin samana päivänä. Annos jätetään väliin, mikäli unohtaminen havaitaan vasta seuraavana päivänä. Varmistakaa ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että Teillä on lääkettä tarpeeksi. Yliannostus Mahdollisessa yliannostustilanteessa ottakaa välittömästi yhteyttä lääkäriinne, terveyskeskukseen tai sairaalan päivystyspisteeseen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikilla lääkkeillä, Tamictor-valmisteella voi olla haittavaikutuksia. Yleiset (yli yhdellä sadasta mutta alle yhdellä kymmenesta potilaasta): huimaus Melko harvinaiset (yli yhdella tuhannesta mutta alle yhdella sadasta potilaasta): päänsärky, sydämentykytys, huimaus varsinkin makuulta istumaan tai seisomaan noustessa, nuha, ruoansulatuskanavan oireet (ummetus, ripuli, pahoinvointi, oksentelu ), ihoreaktiot allergy (ihottuma, kutina, nokkosrokko), epänormaali siemensyöksy, heikkouden tunne. Harvinaiset (yli yhdellä: sta mutta alle yhdellä 1,000: sta potilaasta): pyörtyminen, ihoturvotus. Hyvin harvinaiset (vähemmän kuin yksi: your tapausta kohti): priapismi (kivulias pitkittynyt erektio). Mahdolliset leikkauskomplikaatiot harmaakaihileikkauksen yhteydessä. Jos havaitsette sellaisia ​​haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kertokaa niistä lääkärillenne tai apteekkiin. 5. SÄILYTYS Säilyttäkää alkuperäispakkauksessa. Kestoaika Valmistetta ei pidä käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Muita ohjeita Ei lasten ulottuville. Käyttämättä jääneet tai vanhentuneet lääkkeet voi toimittaa apteekkiin hävitettäväksi. Pakkausseloste tarkistettu.

5 2. VAD MAN SKALL BEAKTA INNAN MAN ANVÄNDER TAMICTOR Läkemedlet skall inte användas om: Ni är överkänslig (allergisk) för tamsulosin eller någon annan beståndsdel i preparatet. Neither lider av yrsel som orsakas av tillfälligt lågt blodtryck t.ex. då Ni från liggande ställning stiger upp. Neither lider av allvarlig leverinsufficiens. Speciell försiktighet bör iakttas om: Ni lider av allvarlig njurinsufficiens. Man har planlagt en kataraktoperation hos Er Tala om för läkaren om något av ovan nämnda gäller eller har gällt Er. Graviditet och amning Tamictor är avsett endast för män. Körförmågan och förmågan att använda maskiner För närvarande finns ingenting som tyder på att Tamictor påverkar vare sig bilkörning eller annan verksamhet som kräver uppmärksamhet. Man bör dock vara medveten om att yrsel kan uppträda. Användning av andra läkemedel Effekten av Tamictor kan förändras om Ni samtidigt använder andra mediciner. Det är därför skäl att inform Er läkare om Ni använder andra mediciner eller om Ni nyligen avslutat någon annan medicinering. I sambruk med andra alfa1-receptorblockerare kan Tamictor-depotkapslarna sänka blodtrycket. Berätta för läkaren också om Ni lider av andra sjukdomar eller allergy. Tala om att Ni använder Tamictor i samband med nästa läkarbesök. 3. HUR MAN ANVÄNDER TAMICTOR Vanlig dos är en kapsel dagligen efter dagens första måltid. Kapseln bör intagas i ståend ställning och sväljas hel tillsammans med ett glas vatten (ca 1.5 dl). Kapseln får inte tuggas. Man kan också öppna kapseln och svälja innehållet utan att tugga. Läkaren har ordinerat Er en lämplig dos och behandlingslängd med tanke på Er sjukdom. Följ läkarens anvisningar noga. Ändra aldrig dosen utan att tala med läkaren. Om Ni finner att effekten av Tamictor är för stark eller för svag, kontakta läkaren eller apoteket. Om man glömmer on your back: Om Ni glömt att ta läkemedlet efter dagens första måltid, kan Ni ta den senare samma dag. Om Ni först nästa dag märker att Neither glömt att ta medicinen, fortsätter Ni behandlingen enligt den normala doseringsanvisningen. Inför semester eller resa kontrollera att Ni har tillräckligt av läkemedlet. Överdosering I üverdosering bör Ni kontakta omedelbart Er läkare eller dayhavande enhet på en hälsocentral eller ett sjukhus.

2 1. MITÄ TAMICTOR ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Tamictorin käyttöaiheet: Tamictor-depotkapseleita käytetään eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamien virtsaamisoireiden hoitoon. Kapseleiden vaikuttava aine on alfa1-reseptorisalpaaja, joka vähentää eturauhasen ja virtsaputken lihasten supistumista. Tällöin virtsan kulku virtsaputken läpi ja virtsaaminen helpottuvat. 2. MITÄ TULEE HUOMIOIDA ENNEN TAMICTORIN KÄYTTÖÄ Lääkettä ei pidä käyttää, jos: Olette yliherkkä (allerginen) tamsulosiinille tai jollekin muulle valmisteen aineosalle. Teillä on ilmennyt verenpaineen alenemisesta johtuvaa huimausta esim. makuulta istumaan tai seisomaan ustessa. Teillä on todettu vaikea maksan vajaatoiminta. Erityistä varovaisuutta lääkkeen käytössä on noudatettava, jos: Teillä on todettu vaikea munuaisten vajaatoiminta. Teille on suunniteltu harmaakaihileikkaus. Kertokaa lääkärillenne, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut Teitä. Raskaus ja imettäminen Tamictor on tarkoitettu vain miehille. Ajaminen ja koneiden käyttö Tähän mennessä ei ole tietoa valmisteen vaikutuksesta autolla-ajotai koneiden käyttökykyyn. Mahdollisesta huimauksesta on kuitenkin syytä olla tietoinen. Muiden lääkkeiden käyttö Tamictor-kapseleiden vaikutus voi muuttua, jos käytätte niitä samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa. Tämän vuoksi kertokaa aina lääkärillenne, mikäli käytätte muita lääkkeitä tai olette juuri lopettanut jonkin muun lääkehoidon. Yhteiskäytössä muiden alfa1-reseptorisalpaajien kanssa Tamictor-depotkapselit saattavat laskea verenpainetta. Kertokaa lääkärillenne myös, jos Teillä on muita sairauksia tai allergioita. Muistakaa mainita Tamictorin käytöstä tulevien lääkärissä käyntien yhteydessä. 3. MITEN TAMICTORIA KÄYTETÄÄN Tavanomainen annos on yksi kapseli päivässä päivän ensimmäisen aterian jälkeen. Kapseli tulee ottaa pystyasennossa ja tulisi niellä kokonaisena vesilasillisen (1.5 dl) kera. Kapselia ei saa pureskella, mutta se voidaan avata ja sisältö niellä pureskelematta. Lääkärinne on määrännyt Teille ja sairauteenne sopivan annostuksen sekä hoidon keston. Noudattakaa tarkoin lääkärin ohjetta. Annostusta ei tule muuttaa omatoimisesti. Jos lääkkeen vaikutus mielaka estaka liaka ianaka ianaka ianaka ,aka ,aka ,aka ,aka ,aka ,aka ,aka ,aka ,aka .aka .aka .aka .aka .aka .aka .aka .aka .aka. Jos lääkeannos unohtuu: Mikäli lääke on unohtunut ottaa päivän ensimmäisen aterian jälkeen, sen v.

4 BIPACKSEDEL Läs noga igenom denna bipacksedel före användning av läkemedlet. Spara bipacksedeln så att Ni vid behov kan läsa om den. Ytterligare information om läkemedlet kan fås av läkaren eller på apoteket. Receptbelagda läkemedel är alltid individuella. Låt inte andra personer använda dem. Läkemedlet kan skada andra även om of har likadana symtom som Ni. I denna bipacksedel finner man om information: 1. Vad Tamictor är och vad det används för 2. Vad man skall beakta innan man använder Tamictor 3. Hur man använder Tamictor 4. Eventuella biverkningar 5. Förvaring TAMICTOR 0.4 mg hård depotkaps innehåller som verksam substans 0.4 mg tamsulosinhydroklorid. From övriga innehållsämnena är mikrokristallin cellulosa, metakrylsyra-etylakrylatcopolymer (1: 1), polysorbate 80, natriumlaurylsulfate, trietylcitrat och talk. Kapselskalet består av gelatin, indigokarmin (E 132), titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172), svart järnoxid (E 172) and trycksvärta (svart järnoxid shell (17)) Tamictor depotkapseln är till färgen orange / olivgrön. I kapselns båda ndndor finns en svart ring och på kapseln finns trykt koden TSL 0.4 i svart färg. Marknadsförare och innehavare av försäljningstillstånd Avansor Pharma Oy Teknikvägen Esbo Tillverkare Synthon BV eller Synthon Hispania SL Microweg 22 Castelló, CM Nijmegen Polígono las Salinas Nederländerna Sant Boi de Llobregat Spanien eller Quinta-Analytica sro Pražská 1486 / 18c Prague 10 Tseckiska republiken 1. VAD TAMICTOR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Användningsområden and Tamictor: Tamictor-depotkapslar används för behandling av urineringssymtom orsakade avstartad foor. Den verksamma substansen i kapslarna är en alfa1-receptorblockerare som relaxerar glatt muskulatur i prostata och urinrör. Därigenom kan urinen lättare will pass varvid urineringen underlättas.

Take Flomax by mouth with a glass of water, with or without food. Avoid cutting, crushing or chewing this medicine. Consult your doctor regarding the proper dose for you.

Overdose If you think you have used too much of this medicine seek emergency medical attention right away. The symptoms of overdose usually include chest pain, nausea, irregular heartbeat, and feeling light-headed or fainting.

Drug interaction No drug interactions of clinical importance have been identified. Tell your doctor or pharmacist of all prescription and nonprescription / herbal products.

Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita, joten voidaan säilyttää huoneenlämmössä (15-25 ° C). Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Kapseli niellään kokonaisena vesilasillisen kera pystyasennossa tai istuen, ei makuulla. Kapselia ei saa rikkoa eikä purra, mutta sen voi avata ja niellä sisällön sitä pureskelematta.